Ayollar Jurnali, Salomatlik va Moda

Showing: 1 - 12 of 24 RESULTS
HOMILADORLIK

CHAQALOQLAR KO’NIKMALARI. TALIM TARBIYASI

Madaniy ovqatlanish ko’nikmasi. Bu ko’nikma bolalarda muntazam takomillashtirilib boriladi.Bola tartib bilan ovqatlanishga, ovqatni yaxshilab chaynashga, qoshiqni o’ng qo’lda ushlashga o’rgatiladi. Bolalarga ovqatlanish jarayonida yonidagi o’rtog’ining idish-tovog’iga tegmaslik, ovqatlanib bo’lgandan so’ng stulini …