Аnjir mevasi qaynatmasini tomoq, quloq osti shishlarida ichilsa, foyda qiladi. Shishlarga qo’yib bog’lanadi, anor po’sti va oq qand bilan qo’shib ishlatilsa, milk kasalini davolaydi.
Tuzalishi qiyin bo’lgan shishlarga mevasi esib bog’lanadi.
Qaynatmasi ichilsa, surtilsa, temiratkiga, eshakkemiga davodir.
Yog’ochining kuli chirkli yaralarni davolaydi (kaymoq qo’shib surtiladi).
Ho’l va quruq anjir tutqanoqqa yordam qiladi (3 mhal 5 tadan 1 oy yeyish kerak).
Xom talqoni bosh yaralariga sepilsa, foyda beradi.
Аnjir jigar va taloq tiqilmalarini ochadi
Quritilgan anjir bargi va ildiz qaynatmasi meьda, ichak va kamqonlik kasallarini davolaydi. 3mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin 100 grammdan ichish tavsiya etiladi.
Ich qotish, peshob haydash, nafas qisish, balg’am qo’chirishda mevasi sutda qaynatilib , 3 mahal 100 grammdan ichiladi. Davolash muddati 10 kun.
Bargi, yosh novdalari,etilmagan sutsimon mevalari shirinchalarga, so’gallarga, buyrak toshmalariga qaynatib, 3 mahal och holda 100 grammdan ichiladi. Husunbuzarlarga surtilsa, foyda beradi.
Mevasi angina, tomoq yo’llari shamollashiga davo, murabbosi choy qilib ichilsa, ko’proq foyda beradi.
Qadimdan anjir darmonsizlanganda, ko’krak og’rig’ida, bronxial astma va yo’tal, buyrak, quloq kasalligi, rangni tiniqlashtirish, kamqonlik, yurak-qon tomir kasalliklarida yaxshi davodir.
Tayyorlash: 400 g yanchilgani 4 litr suvda 15 daqiqa qanatilib, ovqatdan oldin 3 mahal 100 grammdan ichiladi. Bu bilan og’iz chayiladi, boshqa joyda jaroxatlar bo’lsa, dokani xo’llab, badanning kasal joyiga yopishtirib bog’lab qo’yiladi.