Homilador ayol yotganida badani karavoti bilan kurashishi ayollarga tanish holat. Unday yotsa ham, bunday yotsa ham joyini topa olmaydi. 

Homiladorlikda ayollarda uxlash holatini topish qiyinchiligi yuzaga keladi. Doim uxlab yurgan holati borgan sari to’g’ri kelmay qoladi

Homiladorlik davrida qanday yotiladi va uxlashda nmalarga eibor berishlik lozim kabi savollar ko‘p homilador ayollarni o‘ylantirishi tabiiy holat. Biz bu maqolamizda rasmlar orqali bu savollarga javob hozirlagan bo’ldik.

Uyqu vaqtida qoringa tayanib yotish qancahlik qulay bo‘lmasin, homiladorlik davrida qoringa tayanib yotish mumkin emas!

Homiladorlikning kelgusi davrlarida homila kattalashgan sari umurtqaga tayanib yotish noqulaylik tug‘diradi va umurtqa kasalliklarini keltirib chiqarishi ehtimolligi ham yo‘q emas. Shuning uchun homiladrolikda yuqoriga qarab yotish tavsiya etilmaydi!

Homiladorlik davrida yonbosh tomonga qarab yotish, uxlash tavsiya etiladi. Va eng qulay holat deb baholanadi. Bu nafas yo‘llarining ham qiyinchiliksiz ishlashiga imkon beradi.

Homiladorlik yostiqlari sizga eng qulay holatni taminlashda asosiy yordamchi rolini o‘ynaydi! Undan to‘g‘ri foydalanish ham muhim. Ushbu infografikadan foydalanish borasida xulosa chiqarib olishingiz mumkin.