Ayollar Jurnali, Salomatlik va Moda

MASLAHATLAR TAOMLAR

TARVUZLI SHARBAT

O’rtacha kattalikdagi tarvuzni butunligicha yuvib, toza latta bilan artiladi, tarvuzning 1/4 qismi ko’ndalangiga kesib (u tarvuzning qolgan qismi uchun go’yo qopqon bo’ladi), tekis qilib po’chog’idan ajratiladi, donagi olib tashlanib, eti …