Ayollar Jurnali, Salomatlik va Moda

HOMILADORLIK

CHAQALOQLAR KO’NIKMALARI. TALIM TARBIYASI

Madaniy ovqatlanish ko’nikmasi. Bu ko’nikma bolalarda muntazam takomillashtirilib boriladi.Bola tartib bilan ovqatlanishga, ovqatni yaxshilab chaynashga, qoshiqni o’ng qo’lda ushlashga o’rgatiladi. Bolalarga ovqatlanish jarayonida yonidagi o’rtog’ining idish-tovog’iga tegmaslik, ovqatlanib bo’lgandan so’ng stulini …

GO'ZALLIK

KAMON QOSHLAR SIRRI NMADA

Qosh chehra go’zalligida asosiy rollardan birini o’ynab, himoyalash vazifasini ham o’taydi. Аynan qosh ko’zlarning ma’nodor va maftunkor ko’rinishida katta ahamiyatga ega. Tartibsiz, siyrak yoki sertuk qosh mukammal pardozni yo’qqa chiqarishi …